หลังจากที่พวกเราได้ไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สยาม พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ เราก็ได้พบและศึกษาวัฒนธรรม ที่ทรงคุณค่าของความเป็นไทยมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจ และอยากที่จะนำเสนอให้คนไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงความงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทย สิ่งๆนี้ถือเป็นมรดกของไทย ที่ไม่ว่าชนชาติใดพบเห็นก็จะนึกถึงประเทศไทยของเราทันที

 

 

       มรดกของไทยที่เราควรรักษาที่กล่าวไปข้างต้นนั้น ก็คือ บ้านทรงไทยโบราณ แต่ด้วยลักษณะของบ้านทรงไทยที่มีขนาดใหญ่ มีรายละเอียดในการปลูกสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้นทุนในการปลูกสร้างก็มีราคาแพง เราจึงคิดว่า ถ้าเราสามารถทำบ้านทรงไทย ให้กลายมาเป็นของที่ระลึกชิ้นเล็กๆและนำมาประดับไว้ในบ้านได้ อีกทั้งยังซื้อหาได้ง่าย และ สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน บ้านทรงไทยจึงน่าจะเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกทั้งในรูปแบบของตัวสินค้า เพื่อนำรายได้กลับเข้ามาในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทยให้คนทั่วโลกได้รับรู้ไปพร้อมๆกัน

 

 

 

 

.
.
.
.
.
.

       จากต้นแบบของบ้านทรงไทยที่มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อน มาย่อส่วนลงให้มีีขนาดเล็ก แต่ยังคงไว้ในรายละเอียดที่ต้องใช้ความปราณีต อิกทั้งยังเป็นชิ้นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลา ความตั้งใจและความเชี่ยวชาญของช่างในทุกๆชิ้นงาน

 

 

 

 
        จากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราได้กล่าวไว้ข้างต้น เราจึงมีความเห็นตรงกันว่า บ้านทรงไทยจำลอง สมควรอย่างยิ่งที่จะกลายมาเป็นสินค้าส่งออก และสร้า้งรายได้ให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังกลายมาเป็นรายได้ทีjนำเข้ามาสู้ประเทศไทยอีกด้วย

 

 

       

 

    

 

 

 

 

 

edit @ 17 Sep 2008 09:58:33 by thaihouse

edit @ 17 Sep 2008 11:20:30 by thaihouse

edit @ 17 Sep 2008 11:41:30 by thaihouse

edit @ 17 Sep 2008 11:42:56 by thaihouse

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (1.46.46.37|1.46.46.37) on 2015-02-19 15:51

V64 Intertrading Co.,Ltd.

บริการส่งออก นำเข้า สินค้าเดินเอกสารพิธีการศุลกากร ระหว่างประเทศ ทางบก ทางเรือ ทางแอร์ ทุกขนาดทุกประเทศทั่วโลก ราคาถูก
Shipping to foreign countries through land, sea and air all around the globe.
** บริการขนส่งสินค้า ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถยนต์ ทุกขนาด ทุกประเทศ ทั่วโลก ระหว่างประเทศ
Delivery of all sizes and materials. International
** บริการจัดหาสินค้า เพื่อส่งออก เปิดกิจการต่างประเทศ
Sourcing products for export to foreign affairs.

** บริการงานด้านพิธีการศุลกากร ส่งออก นำเข้า ยิงใบขนส่งสินค้า
Clearance services, export –import,.Paperless, Import Lessense

** บริการรถบรรทุก 4ล้อ 6 ล้อ รถหัวลาก
Service 4 wheel drive 6-wheel truck haulage trucks

** บริการบรรจุภัณฑ์ ตีลังไม้ ลังโปร่ง ลังทึบ พาเลท พร้อมบริการรมยาไม้และเอกสารรับรอง
Service packaging in wooden crates, pallets, crates, airy rooms are
fumigated solid wood. And certification.

Main Office
143/19 หมู่3 ซอย วิภาวดี64 แจ้งวัฒนะ1 แยก 6 ตลาดบางเขน กรุงเทพฯ 10210
Branch
90 หมู่ 11 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ฝ่ายขาย: ณัฐฐา ( แอน) 084 716 3636 E-mail: cargo2553@gmail.com
http:// www.v64intertrading.com

#2 By ณัฐฐา โทร 0847163636 (103.7.57.18|125.27.231.11) on 2012-06-14 09:52

ทำอะไร

#1 By นิพาพร สีฟอง (118.175.151.95) on 2010-06-28 14:14