Production processes (รายละเอียดการทำเรือนไทยย่อส่วน)

 

 

 

 

 

Processes (ขั้นตอน)

รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆโดยสังเขป

 

ในการฝึกอบรมการทำบ้านทรงไทยจำลองด้วยไม้ไผ่ ในการทำบ้านทรงไทยนั้นมีรายละเอียดหลายขั้นตอน เนื้องจากเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างไว้จึงมีรายละเอียดและวิธีการสร้างหลายอย่าง จะขอแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 

วัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 

 1. ไม้ไผ่ที่มีผิวสีเหลืองและมีความหนาของเนื้อไม้ประมาณ 1 นิ้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณตั้งแต่ 2-3 นิ้วขึ้นไป

 2. กาวตราช้าง 5 หลอด/ 1 หลัง/คน

 3. กาวยาง 1 ประปํํองเล็ก/คน

 4. มีดคัทเตอร์ขนาดใหญ่และใบมีดสำรองคนละ 1 อัน ( OLFAL)

 5. มีดคัทเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับตัดสติกเกอร์และใบมีดสำรองขนาดเล็ก 1 อัน/คน (OLFAL)

 6. คีมปากแหลมที่ใช้ทำแผล 1 อัน/คน

 7. เลื้อยฉลุ 1 อันและใบเลื้อยสำรอง 1 โหล/คน (ชนิดอย่างดี)

 8. ดินสอดำ

 9. สว่านไฟฟ้าและดอกสว่านขนาด 2,3..พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ยึดจับคอสว่านติดตั้งกับโต๊ะและจานขัดกระดาษทราย (สว่านไฟฟ้าชนิดปรับความเร็วได้)

 10. ไม้บรรทัดเหล็ก 1 อัน/คน

 11. กรรไกรแบบฟันเลื้อย 1 อัน/คน

 12. กรรไกรตัดผ้า

 13. กระดาษทรายขัดเหล็กชนิดละเอียด 1 แผ่น/คน

 14. ไม้อัดความหนา 3 .. ประมาณ 3 แผ่น (ใช้รวมกัน)

 15. สกูเกลียวขนาดครึ้งนิ้ว 1 กล่อง/คน

 16. แลคเกอร์สเปรย์ ชนิดใส 1 กระปํอง/คน

 17. มีดบังตอใช้ผ่าไม้ไผ่

 18. ไขควงสี่แฉก

 19. เทียนไข 1 เล่ม/คน (ขนาด 3-4 นิ้ว)

 20. เลื้อยตัดไม้ฟันละเอียด (เลื้อยบังตอ) ความยาวประ 1 ฟุต

 21. ใบมะพร้าวแห้ง

 22. เตารีด

 23. อุปกรณ์สายไฟฟ้า

   

  วิธีสร้างชิ้นงาน

   

  การเตรียมวัสดุ ให้เลือกนำไม้ไผ่ที่มีความหนาตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไปมาตัดเอาข้อออกและนำมาผ่าให้ได้

  เนื้อไม้มีหน้ากว้างประมาณ 2 นิ้ว หนาประมาณครึ้งเช็นเสร็จแล้วนำมาขัดให้เรียบและนำส่วนที่เหลือคือ

  บริเวณที่เป็นผิวของไม้ไผ่ให้นำมาขูดลอกผิวชั้นนอกที่มีสีหมองคล้ำออกนำมาผ่าฝานบางๆโดยให้เก็บบริเวณของผิวไม้ไผ่เอาไว้เพื้อนำมาประกอบเป็นชิ้นงานในภายหลังซึ้งจะต้องใช้เป็นจำนวนมาก หลังจากได้แผ่นไม้และแผ่นของผิวไม้ไผ่ตามจำนวนที่มากพอ ให้นำแผ่นผิวไม้ไผ่มาปรับขนาดตามส่วนประกอบต่างๆของบ้านเช่น ส่วนประกอบที่เป็นรอด , ตง , เส ,พึง ,ขอบเชิงชาย , ปั้นลม เป็นต้น ส่วนเสาให้นำเนื้อขของไม้ไผ่ชั้นรองจากชั้นผิวมาเหลาให้กลมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 .. ส่วน ตง, รอด , เส , พึง นั้นจะมีขนาดใกล้เคียงกันคือกว้างประมาณ 3 .. หนาประมาณ 0.5 ..

   

  วิธีทำฝาบ้านทรงไทย (เฟี้ยม)

  หลังจากเมื่อได้ไม้ที่ปรับแต่งตามที่ต้องการแล้วให้นำเอาไม้แผ่นหน้ากว้าง 2 นิ้วมาทาบแบบและใช้ดินสอขีดตามแบบซึ่งมีแบบของผาทั้งสี่ด้าน จั่วสองด้าน เสร็จแล้วนำมาตัดด้วยเลื้อยฉลุ ตรวจสอบดูขนาดของชิ้นงานว่ามีขนาดเท่ากับต้นแบบหรือไม่ถ้าไม่เท่าก็ให้ปรับแต่งแก้ไข เมื่อได้ขนาดเท่าตามที่ต้องการแล้วให้นำมาวางลายหรือประกอบลายตามลักษณะของฝาในแต่ละด้าน(ฝาเฟี้ยมลายลูกฝัก) จนครบหมดทั้งสี่ด้านด้วยกาวตราช้าง แล้วจึงนำมาขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย

  ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและขัดให้เนื้อไม้ด้านที่ไม่มีลายให้บางเมือนกันทุกชิ้น จาก