Production processes (รายละเอียดการทำเรือนไทยย่อส่วน)

 

 

 

 

 

Processes (ขั้นตอน)

รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆโดยสังเขป

 

ในการฝึกอบรมการทำบ้านทรงไทยจำลองด้วยไม้ไผ่ ในการทำบ้านทรงไทยนั้นมีรายละเอียดหลายขั้นตอน เนื้องจากเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างไว้จึงมีรายละเอียดและวิธีการสร้างหลายอย่าง จะขอแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 

วัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 

 1. ไม้ไผ่ที่มีผิวสีเหลืองและมีความหนาของเนื้อไม้ประมาณ 1 นิ้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณตั้งแต่ 2-3 นิ้วขึ้นไป

 2. กาวตราช้าง 5 หลอด/ 1 หลัง/คน

 3. กาวยาง 1 ประปํํองเล็ก/คน

 4. มีดคัทเตอร์ขนาดใหญ่และใบมีดสำรองคนละ 1 อัน ( OLFAL)

 5. มีดคัทเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับตัดสติกเกอร์และใบมีดสำรองขนาดเล็ก 1 อัน/คน (OLFAL)

 6. คีมปากแหลมที่ใช้ทำแผล 1 อัน/คน

 7. เลื้อยฉลุ 1 อันและใบเลื้อยสำรอง 1 โหล/คน (ชนิดอย่างดี)

 8. ดินสอดำ

 9. สว่านไฟฟ้าและดอกสว่านขนาด 2,3..พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ยึดจับคอสว่านติดตั้งกับโต๊ะและจานขัดกระดาษทราย (สว่านไฟฟ้าชนิดปรับความเร็วได้)

 10. ไม้บรรทัดเหล็ก 1 อัน/คน

 11. กรรไกรแบบฟันเลื้อย 1 อัน/คน

 12. กรรไกรตัดผ้า

 13. กระดาษทรายขัดเหล็กชนิดละเอียด 1 แผ่น/คน

 14. ไม้อัดความหนา 3 .. ประมาณ 3 แผ่น (ใช้รวมกัน)

 15. สกูเกลียวขนาดครึ้งนิ้ว 1 กล่อง/คน

 16. แลคเกอร์สเปรย์ ชนิดใส 1 กระปํอง/คน

 17. มีดบังตอใช้ผ่าไม้ไผ่

 18. ไขควงสี่แฉก

 19. เทียนไข 1 เล่ม/คน (ขนาด 3-4 นิ้ว)

 20. เลื้อยตัดไม้ฟันละเอียด (เลื้อยบังตอ) ความยาวประ 1 ฟุต

 21. ใบมะพร้าวแห้ง

 22. เตารีด

 23. อุปกรณ์สายไฟฟ้า

   

  วิธีสร้างชิ้นงาน

   

  การเตรียมวัสดุ ให้เลือกนำไม้ไผ่ที่มีความหนาตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไปมาตัดเอาข้อออกและนำมาผ่าให้ได้

  เนื้อไม้มีหน้ากว้างประมาณ 2 นิ้ว หนาประมาณครึ้งเช็นเสร็จแล้วนำมาขัดให้เรียบและนำส่วนที่เหลือคือ

  บริเวณที่เป็นผิวของไม้ไผ่ให้นำมาขูดลอกผิวชั้นนอกที่มีสีหมองคล้ำออกนำมาผ่าฝานบางๆโดยให้เก็บบริเวณของผิวไม้ไผ่เอาไว้เพื้อนำมาประกอบเป็นชิ้นงานในภายหลังซึ้งจะต้องใช้เป็นจำนวนมาก หลังจากได้แผ่นไม้และแผ่นของผิวไม้ไผ่ตามจำนวนที่มากพอ ให้นำแผ่นผิวไม้ไผ่มาปรับขนาดตามส่วนประกอบต่างๆของบ้านเช่น ส่วนประกอบที่เป็นรอด , ตง , เส ,พึง ,ขอบเชิงชาย , ปั้นลม เป็นต้น ส่วนเสาให้นำเนื้อขของไม้ไผ่ชั้นรองจากชั้นผิวมาเหลาให้กลมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 .. ส่วน ตง, รอด , เส , พึง นั้นจะมีขนาดใกล้เคียงกันคือกว้างประมาณ 3 .. หนาประมาณ 0.5 ..

   

  วิธีทำฝาบ้านทรงไทย (เฟี้ยม)

  หลังจากเมื่อได้ไม้ที่ปรับแต่งตามที่ต้องการแล้วให้นำเอาไม้แผ่นหน้ากว้าง 2 นิ้วมาทาบแบบและใช้ดินสอขีดตามแบบซึ่งมีแบบของผาทั้งสี่ด้าน จั่วสองด้าน เสร็จแล้วนำมาตัดด้วยเลื้อยฉลุ ตรวจสอบดูขนาดของชิ้นงานว่ามีขนาดเท่ากับต้นแบบหรือไม่ถ้าไม่เท่าก็ให้ปรับแต่งแก้ไข เมื่อได้ขนาดเท่าตามที่ต้องการแล้วให้นำมาวางลายหรือประกอบลายตามลักษณะของฝาในแต่ละด้าน(ฝาเฟี้ยมลายลูกฝัก) จนครบหมดทั้งสี่ด้านด้วยกาวตราช้าง แล้วจึงนำมาขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย

  ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและขัดให้เนื้อไม้ด้านที่ไม่มีลายให้บางเมือนกันทุกชิ้น จากนั้นจึงประกอบชนขอบฝาให้ฝาด้านข้างที่มีลักษณะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของห้องที่มีหน้าต่างสองบาน กับส่วนของระเบียงที่มีหน้าต่างเพียงหนึ่งบาน ให้นำขอบส่วนของที่เป็นห้องมาประกอบชนกับขอบฝาที่เป็นส่วนของฝาด้านหลังส่วนของด้านหลังจะเป็นส่วนประกอบที่มีห้องแบ่งเป็นสามห้องมีหน้าต่างห้องละหนึ่งบานเมี่อต่อฝาด้านข้างทั้งสองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวากับฝาหลัง

  เสร็จแล้วก็นำฝาด้านหน้าซึ่งมีขนาดเท่ากับฝาด้านหลังมีลักษณะแบงเป็นสามห้องเหมือนกันแต่มีประตูหนึ่งประตู ให้ทากาวที่ขอบด้านปลายของทั้งสองด้านจึงนำเอาไปประกอบในส่วนระหว่างที่เป็นส่วนแบ่งระหว่างห้องกับระเบียงของฝาด้านข้าง ให้เหมือนกันทั้งสองฝาเสร็จแล้วให้พักชิ้นงานทิ้งไว้ให้กาวแห้ง

  - ขั้นตอนต่อไปก็นำไม้ไผ่แผ่นบางมาตัดใก้มีความยาวประมาณ 1.5 ..กว้างประมาณ 4 ..เพื้อทำหน้าต่าง และให้ใช้วิธีเดียวกันกับการทำประตูซึ้งประตูจะมีความยาวประมาณ 1.8 ..เมื่ได้ครบแล้วก็นำมาประกอบติดกับช้องของประตูและหน้าต่างจนครบ

   

  - ขั้นตอนต่อไปคือการทำจั่วก็ให้นำไม้ไผ่หน้าสองมาทำการทาบแบบและทำเช่นเดียวกันกับขั้นตอนของฝาบ้าน

   

  - ขั้นตอนการทำเสาเรือนและเสารั้ว เสาเรือนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนคือส่วนที่อยู่ในตัวเรือนด้านในมีอยู่ 8 เสาและเสาของระเบียงมี 4 เสา (เป็นเรือนไทยสามห้อง) ทั้งหมดมีสิบสองเสา ส่วนที่สองคือเสารั้วมี่ทั้งหมดสิบสี่เสา ส่วนที่สามคือเสาตอม้อมีสี่ต้น ให้นำเสาที่หลาวเส็จแล้วมาตัด เสาเรือนใหญ่จะมีความยาวประมาณ 5.8 ..ทั้งหมด 8 ต้นที่อยู่ในตัวเรือนส่วนเสาระเบียงมี่ความยาวประมาณ 4.7 ..จำนวน 4 ต้น เสารั้วทั้งสิบสี่ต้นจะยาวเท่ากันหมดคือ 5 .. โดยเสารั้วจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีหัวขุนอยู่ตรงปลายเสาส่วนเสาตอม้อจะมีขนาดสั้นเพียง 2.1 ..เท่านั้น เสารั้วแถวหน้าและแถวสองเป็นเสาตอม้อนั้นจะอยู่ในบรเวณของชาน

   

  - เมื่อได้ส่วนประกอบหลักแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำบล๊อก สำหรับตั้งระยะการประกอบเสาต่างๆ โดยนำไม้อัดมาตัดให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 22 .. ยาว 35 ..จำนวนสองแผ่นเท่าๆกัน และนำไม้ระแนง (ไม้สัก) ขนาดความหนา 1.5 .. เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเท่ากันนำมาตัดให้มีความยาว 35 .. สองกันและ 19 .. สองอันเสร็จแล้วนำไม้มาวางบนกระดานไม้อัดที่ตัดไว้ให้เสมอขอบกระดานใช้ตะปูควงไขอัดไม้กระดานกับระแนง ให้ติดกันทั้งสี่ด้านแล้วนำแผ่นกระดานอีกแผ่นมาปิดทับบนกรอบระแนงให้ใส่ตะปูควงเช่นกัน เมื่อได้ บล๊อก แล้วนำบล๊อกมามากำหนดระยะเสาต่างๆด้วยดินสอจนครบจึงนำไปเจาะรูด้วยสว่าน 3 ..โดยเจาะเฉพาะกระดานแผ่นบนเท่านั้น


   

 24. วิธีประกอบ

   

  นำเสาเรือนมาใส่ลงในรูของบล๊อก (ให้ดูจากภาพ) ตามตำแหน่งแล้วใส่รอดยึดโดยเริ่มจากแถวของรั้ว

  หน้าบ้านก่อนจัดเสาของรั้วให้ตั้งตรงวางระยะให้เสมอกันด้วยการทากาวยึดในแต่ระเสา ในแถวที่สองจะมี

  เสารั้วอยู่ที่ปลายรอดทั้งสองด้านเท่านั้นส่วนตรงกลางจะเป็นเสา ตอม้อ จำนวนสี่เสาให้ทำการยึดเสาเช่น

  เดียวกันกับเสารั้ว แถวสามจะเป็เสารั้วทั้งสองด้านเช่นกันส่นตรงกลางจะเป็นเสาระเบียงสี่ต้นก็ทำการยึด

  ติดด้วยเช่นกัน แถวสี่และแถวห้าให้ตัดรอดสันเท่ากับระยะเสารั้วกับเสาเรือนสองเสาเท่าให้ประกอบเช่น

  เดียวกันทั้งสองด้าน รอดที่นำมาประกอบติดในชั้นแรกนี้จะวางเสมอกับพื้นกระดานเป็นแถวตามเรือน

   

  - ขั้นตอนต่อไปนำไม้ตงมาวางทับบนรอด (รอดและตงมีขนาดเท่ากัน กว้าง 3 .. , หนา 0.5 ..) ในทิศ

  ทางตรงกันข้ามคือจากเสาเรือนด้านซ้ายของเรือนเป็นเสารั้วห้าต้นให้เอาตงวางทับซ้อนจากต้นหน้าสุดจน

  ถึงต้นหลังสุดให้ปลายไม้ทั้งสองเสมอเสาทั้วสองด้านในแถวสองก็เช่นกัน ในแถวที่สามให้ความยาวของ

  ตงจะสั้นกว่าโดยมีความยาวระหว่างเสาร้ัวจนถึงเสาระเบียง แถวสี่ก็เช่นเดียวกัน ส่วนแถวห้าและแถวหก

  ให้ทำเช่นเดียวกันกับแถวที่หนึ่งและแถวที่สอง เมื่อใส่รอดและตงเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการใสรอดของ

  ตัวเรือนให้ใชไม้แบบเดียวกันกับ รอด,ตง ของชาน จะมี่ความของรอดประมาณ 7.9 ..จำนวนสามอัน

  นำมาติดที่ละอันโดยเริ่มจากเสาของระเบียงทั้งสี่ต้นเป็นแถวแรกให้ประกอบติดในระดับเดียวกับ ตง ของ

  ชาน เสร็จแล้วให้นำไม้ขนาดเดียวกันวางตั้งระยะความสูงของเสาเรือนแถวหลังสุดทั้งสี่เสาโดยวางลงไป

  บนพื้นของกระดานในลักษณะให้สันของไม้ต้ังขึ้นพาดเรียงตามเสาทั้งสี่เสา แล้วจึงนำไม้รอดที่ตัดไว้มาติด

  กับเสาโดยติดซ้อนอยู่เนือไม้ที่วางพาดไว้ ก็จะได้ระยะความสูงอยู่เสมอกับรอดของเสาระเบียง เสร็จแล้ว

  ให้เอาไม้ที่รองตั้งระยะความสูงออก เสร็จแล้วให้นำไม้ขนาดเดียวกันมาตัดความยาวประมาณ 5.5 ..

  จำนวนสี่อัน ให้นำมาติดตั้งระยะความกว้างของฝาด้านข้างโดยการนำฝาบ้านที่ประกอบเสร็จแล้วมาทาบ

  จะได้ระยะที่จะประกอบตั้งไว้บนรอดระหว่างรอดเสาระเบียงกับเสาตัวเรือนแถวหลังให้ติดตั้งจนครบที่สี่เสา

  เสร็แล้วให้นำไม้รอดที่เหลืออีกหนึ่งอันมาติดไว้ใต้ตงทั้งสี่ในแถวกลางเป็นอันเสร็จขั้นตอนการประกอบเสา

  รอด,ตง ต่อไปเป็นขั้นตอนการวางพื้น พื้นที่จะนำมาวางจะตอ้งหลาวไม้ให้บางให้มีความหนา 0.5 ..

  กว้าง 5. .. การวางพื้นของบ้านทรงไทยจะวางยาวตามเรือน จะต้องวัดความยาวของกระดานจากรั้ว

  ด้านซ้ายกับด้านขวาเมื่อได้ความยาวแล้วนำมาตัดให้มีจำนวนมากพอ แล้วนำมาประกอบวางเรียงที่ระแผ่น

  จนครบทั้งพื้นของชานด้านหน้าและด้านข้างที่มีขนาดสั้นทั้งสองข้าง เมื่อวางพื้นเสร็จแล้วก็นำฝาบ้านที่

  ประกอบเสร็จแล้วมาใส่ โดยครอบล้อมเสาเรือนเสาทั้งแปดต้นอยู่ในกรอบฝาทั้งสี่ด้านและจะสังเกตุได้ว่า

  มีมุมของห้องภายในสี่มุมและมีเสาอยู่กับมุมทั้งสี่ก็ให้ใช้กาวหยอดเข้ามุมทั้งสี่ และดึงเสาติดเข้ากับมุม

  ทั้งสี ในขนะเดียวกันให้สังเกตุดูว่าขอบของฝาบ้านด้านล้างวางแตะอยู่บนตงเสมอกันพร้อมกับดูว่าตัวเรือน

  เอียงไปทางใดหรือไม่เสาส่วนที่เหลือให้ติดเข้ากับฝาตามระยะที่ฝามีช้วงแบ่งขั้นห้องทั้งสามห้องเมื่อเสร็จ

  แล้วก็มาติดเสาด้านนอกอีกสองเสาคือเสาตรงระเบียงด้าน ซ้าย,ขวา ติดให้เสมอขอบของฝาบ้านส่วนเสา

  สองเสาตรงกลางให้ปล่อยเว้นไว้ ต่ดจากนั้นก็นำพื้นมาวางทั้งในห้องและระเบียงโดยใช้ขั้นตอนเดียวกับ

  การวางพื้นของตง ขั้นตอนการประกอบกันสาดหลังคา ที่ลักษณะเป็นเหมือนปีกยื้นออกมาจากตัวบ้าน

  ให้นำไม้ไผ่แผ่นที่มีหน้ากว้าง 3.5 .. ยาว 7.3 .. หนา 3 .. มาวางไว้บนแบบที่ใช้ทำหลังคา

  ( ในกรณีทำกันสาดจะแนะนำการทำโครงวางแบบหลังคาให้ในที่นี้ไม่สามรถอธิบายการทำโครงแบบหลัง

  คาให้ได้ไม่ชัดเจนเท่ากับการปฎิบัติ ) แล้วนำแผ่นไม้ไผ่หน้ากว้าง 1.2 .. หนา 1 .. ยาว 9.3 ..

  มาตัดปลายให้เป็นแนวเฉียงโดยวัดความเฉียงจากแบบโครงหลังคานำไปติดกับด้านข้างของไม้แผ่นส่วนนี้

  เป็นส่วนของกันสาดด้านหลังมีความยาวตามตัวเรือนตรอดหลังและยื้นออกด้านข้างทั้สองข้าง ส่วนต่อมา

  คือส่วนของด้านข้างทั้งสองด้านก็ให้ตัดในลักษณะเดียวกันกับด้านหลังแต่มีความยาวสั้นกว่า คือมีความ

  ยาวประมาณ 5.8 .. เมือนกันทั้งสองด้านและนำไปติดกับด้านข้างของไม้แผ่นโดยให้ปลายแหลมมา

  ประจบติดกันให้ปลายกันสาดเฉียงลงประมาณ 30 องศาทุกด้าน เมื่อประกอบได้สามด้านแล้วก็ให้มาทำ

  ด้านหน้าซึ้งจะมีความกว้าวของกันสาดเฉียงลงมาปิดระเบียงของบ้านมากว่าทั้งสามด้านโดยนำไม้แผ่นบาง

  ที่มีความกว้างประมาณ 2.4 .. ลักษณะโดยรวมจะเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้า ให้ตัดมุมด้านบนของทั้งสอง

  ด้านในแนวเฉียงเหมือนกันส่วนด้านมุมด้านล้างทั้งสองให้ตัดตรงเข้ามาในแนวตรงโดยห่างมุมเข้ามาประ

  มาณ 9 .. และสูงขึ้นไปประมาณ 1 .. มุมที่ถูกตัดออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นมุมฉากทั้ด้านซ้าย

  และด้านขาวเสร็จแล้วนำมาประกอบกับด้านข้างของไม้แผ่นที่เหลือให้ทำมุมเฉียงลง 30 องศา เช่นกัน

   

  เมื่อได้กันสาดครบทุกด้านแล้วก็นำไม้กว้าง 3 .ม หนา 0.5 .. มาตัทำขอบชายคาให้ตัดไม้ติดชาย

  คาในความยาวเท่ากับขอบที่ทำเสร็จจนครบทุกด้าน เสร็จแล้วให้จับชิ้นงานที่ทำเสร็จหงายขึ้นเพื้อที่จะ

  ใส่จันทันให้วัดระยะของเสาแต่ระต้นของแต่ระด้านและมุมของกันสาดด้วยแล้วกำหนดจุดใส่จันทันโดยจัน

  ทันที่ใส่จะมีขนาดความหนา 1 .. กว้าง 2 .. ยาว 1.2 .. จากนั้นก็นำกันสาดมาวางครอบลงบน

  ฝาบ้านที่ประกอบแล้ว โดยให้ด้านที่มีกันสาดด้านที่กว้างปิดตรงระเบียงให้ทากาวที่ขอบฝาบ้านให้หมด

  ตรอดแนวขอบและปลายเสาของระเบียงแล้ว จึงนำมาประกอบติดให้ตรวจดูว่าขอบของกันสาดอยู่ในแนว

  ขนานเสมอกับตัวบ้านหรือไม่ เสร็จแล้วนำไม้แผ่นมาทาบแบบของจั่ว(แบบที่นำมาทาบทั้หมดตั้งแต่ตอน

  ต้นนั้นผู้สอนจะแนะนำให้ในการสอน) นำมาตัดให้ได้รูปจั่วทั้งหมดสี่อันเท่า ๆ กันให้นำมาสองอันมาวาง

  วางลายของจั่ว เสร็จแล้วนำมาติดตั้งไว้บนแผ่นกระดานของกันสาดโดยนำจั่วที่มีลายมาติดไว้ให้ชิดขอบ

  และหันเอาลายของจั่วออกของทั้งสองด้านที่เหลืออีกสองอันให้ติดตั้งในลักษณะแบ่งเป็นสามห้อง ต่อ

  จาดนั้นจึงนำไม้ขนาดเล็ก 1 .. ยาว 8.8 ..ตัดมาจำนวนสามอัน อันที่หนึ่งใส่ที่บนปลายของจั่ว -

  เพื่อทำเป็น อกไก่ โดยให้ปลายไม้ทั้งสองด้านเลยออกมาข้างละ 6 .. อันที่สองและสามให้ใส่ที่ด้าน

  ชายล่างสุดของจั่วทั้งสองข้างให้ปลายไม้เสมอกับ อกไก่ จานั้นนำขนาดเล็กหนา 0.5 ..กว้าง 1 ..

  ยาว 8.8 .. จำนวน 10 อันมาติดเรียงเป็นระยะเท่า ๆ กันด้านละห้าอันเพื่อทำเป็นระแนงจาก อกไก่

  ลงมา จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทำกระเบื้องมุงหลังคา ให้นำใบมะพร้าวแห้งที่ไม่มีก้านมารีดให้เรียบ -

  ตัดใบมะพร้าวยาวประมาณ 14 ..กว้าง 1 ..จำนวน 75 ชิ้นใช้กรรไกรที่มีลักษณะเป็นหยักฟันปลา

  มาตัดตามยาวบริเวณขอบของใบมะพร้าวเสร็จแล้ว นำมาทากาวยางให้ทั้วทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนำมาวางเรียง

  สลับฟันปลาให้เหมือนการกระเบื้องเรียงซ้อนกัน 18 ชิ้น จำนวน 3 แผ่น และ 7 ชิ้น 3 แผ่นจากนั้น

  จึงนำชุด 7 ชิ้นมาวัดตัดกับกันสาดด้านยาวและนำไปประกอบให้เสร็จก้อนแล้วค่อยมาทำด้านสั้นทั้งสอง

  ด้านจากนั้นนำแผ่น 18 ชิ้น มาวัดตัดด้านระเบียงตามลัษณะของกันสาดระเบียงแล้วประกอบติดหลังจาก

  นั้นก็เป็นขั้นตอนของการทำปั้นลมก่อนที่จะใส่กระเบื้องหลังคา วิธีการทำปั้นลมก็ให้นำแผ่นกระดานไม้ไผ่

  มาทาบแบบขีดเส้นตามแบบแล้วนำไปฉลุ (องศาและความกว้างความยาวจะเปลี่ยนไปตามลักษณะของ

  จั่วของผู้ที่ทำขนาดจึงไม่แน่นอน) จำนวนสี่ชิ้นแลนำไปขัดแต่งให้เรียบบางทุกชิ้น นำปลายของปั้นลมที่

  แหลมมาประกอบชนกันให้ป็นรูปจั่ว และวางเทียบกับจั่วทั้งสองเมื่อได้องศาตามที่ต้องการให้นำมาวางไว้

  ที่ปลาย อกไก่กับแปรหัวเสาให้ห่างจากจั่ประมาน 5 .. ของทั้งสองด้านของจั่วให้จัดปลายแหลมของ

  ปั้นลมให้อยู่ในแนวเดียวกัน เสร็จแล้วจึงนำไม้ 1 x 3 .. มาวัดระยะระหว่างปั้นลมตรงบริเวณ เหงาของ

  ปั้นลมแล้วตัดใส่โดยวางอยู่บนกระเบื้องกันสาดกับระหว่าง เหงาปั้นลมทั้งสองด้านจากนั้นจึงนำกระเบื้อง

  หลังคามาวัดระยะความยาวความกว้างแล้วทากาวลงบนระแนง,อกไก่ ให้ทั้วจึงนำไปติดแบบเดียวกันทั้ง

  สองด้าน ต่อไปคือการทำครอบสันหลังคาก็นำไม้ไผ่ที่มีความหนาด้านละ 6 .. มาทำให้เป็นแท่งสาม

  เหลี่ยม วัดความยาวตัดทากาวประกอบลงบนสันหลังคาจากนั้นก็มาทำปิดขอบกระเบื้องบริเวณแนวข้าง

  ปั้นลมดว้ยไม้บางขนาด 0.5 x 2 .. ตรอดแนวปั้นลมทุกปั้นลม จากนั้นก็เป็นการทำปิดครอบกันสาด

  ให้ใช้ไม้ชนิดเดียวกันตัดปิดตามแนวสันที่ประจบกันสาดทั้งสี่มุม ส่วนที่เหลือคือขอบเชิงชายระเบียง

  ที่ต่อเชื้อมกันกับปั้นลมลงมาถึงชายคามีลักษณะด้านปลายคล้ายกับเหงาของปั้นลม ให้ใช้วิธีเดียวกัน

  กับการทำปั้นลมแล้วนำมาประกอบต่อติดกับปั้นลมกับชายคาระเบียง และปิดแนวกระเบื้องเช่นเดียว

  กันเป็นอันเสร็จขั้นตอนการประกอบตัวบ้าน ที่เหลือคือ รั้ว , ซุ้มประตู ,บรรใด , ไม้ค้ำยัน

  รั้วเป็นส่วนที่ใช้ล้อมรอบตัวเรือนกันชานมีลักษณะคล้ายกับฝาบ้าน แต่มีช้องโปร่งตรงกลางแบ่งช้องไป

  ตามช้วงเสารั้วในช้องโปร่งตรงกลางจะมีลูกกรงระแนงอยู่ ให้ใช้วิธีเดียวกับการทำฝาบ้านโดยวัดระยะ

  ความยาวทั้งหมดของเสารั้วด้านหน้าและแบ่งช้องให้เท่ากัน ความสูงของรั้วจะประมาณ 2.4 .. ฉลุ

  ให้เป็นช้องโปร่งทุกช้วงเสาให้เว้นบริเวณเสาไว้ประมาณ 4 .. ส้วนบน 4 .. ส่วนล้าง 7 ..

  และให้ช่วงท่ีเสาคู่กลางทำซุ้มประตู จากนั้นให้วางลายของพึง ,ลูกฝัก และใส่ลูกกรงแล้วนำไปขัดให้เรียบ

  จึงมาใส่ประตู เสร็จแล้วให้ใส่เสาสี่เหลี่ยม 2 x 2 .. สองต้นสูง 3.8 .. ระยะห่าง 1.2 ..โดยให้

  ประกอบติดกับตัวรั้วตั้งแต่หลังพึงขึ้นไปจากนั้นก็ทำหลังคาซุ้ม เริ่มจากทำปั้นลมเสร็จก็วางคาวบนเสา

  ทั้งสองเสาเป็นลักษณะแขนยื้นออกมาและวางแปร 2 .. ยาว 2.4 .. ที่ปลายแขนทั้สองข้างนำไม้

  ขนาด 1 .. ยาว 2.4 .. มาทำ อกไก่ มาประกอบไว้บนแขนแล้วนำปั้นลมมาติด , มุงหลัง ,ใส่ครอบ

  ปิดขอบแนวปั้นลม , และไม้ค้ำยัน (แขนที่ทำจะเหมือนกับไม้กางเขนดั้งด้านบนสูง 8 ..) ในส่วนของ

  รั้วด้านข้างก็ให้วัดระยะและใช้ขั้นตอนเดียวกันทั้หมด ต่อมาให้ใช้ไม้ขนาด 1 x 1 .. มาทำค้ำยันกันสาด

  ให้วัดจากใต้ชายกันสาดบริเวณจันทันของกันสาดลงมาถึงตรงกลางพึงแล้วตัดใส่ ให้ตรงกับบริเวณเสา

  เรือนกับจันทันโดยให้ความเฉียงอยู่ในแนวเดียวกัน ส่วนที่จะต้องติดค้ำยันมีสามส่วนคือ ฝาด้านหลัง

  ให้ติดแนวเสาทั้งสี่ต้นเรียงกันและฝาด้านข้างอีกด้านระสามอัน คือตรงเสาระหว่างห้องเสาระหนึ่งอันกับ

  ตรงกลางระหว่างเสาห้องอีกหนึ่งอันรวมเป็นด้านละสามอันสุดท้าย คือการทำบรรใดขั้นของบรรใดจะมีอยู่

  9 ขั้นใช้ไม้ 0.5 x 3 ..วัดความยาวลงมาให้ทอดเฉียงประมาณ 45 องศา แล้วตัดจำนวนสองอันใช้ไม้

  ขนาดเดียวกันทำขั้นบรรใดให้กว้าง 1.2 .. ในแต่ละขั้นให้แบ่งตามความยาวจนครบ 9 ขั้น และนำไป

  ประกอบติดตรงซุ้มประตูก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำบ้านทรงไทยแล้วก็ทำการถอดออกจากบล๊อกแล้วนำ ไปเครือบด้วยแลคเกอร์ 

ที่มา :   http://www.geocities.com/manukv/howto.htm

edit @ 17 Sep 2008 11:40:21 by thaihouse

Comment

Comment:

Tweet

embarrassed embarrassed surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile embarrassed surprised smile

#10 By (1.46.204.194|1.46.204.194) on 2015-05-30 09:31

ทำอยากจัง  

#9 By adisorn (110.77.221.95|193.168.1.40, 110.77.221.95) on 2014-02-17 11:53

ยาวๆๆๆๆๆมากจำไม่ได้

#8 By มอส (223.207.174.170) on 2011-09-07 18:58

ย่งยากจังsad smile embarrassed

#7 By อุ้มอิ้ม (182.232.218.34) on 2011-03-14 15:18

gjghkjhlhhsad smile gfhgfhfhgfgghfg

#6 By พ (180.180.105.152) on 2011-01-23 16:17

ไม่รู้ว่าทำได้หรอเปล่นนะopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile question question

#5 By ดเดรำพ (180.180.105.152) on 2011-01-23 16:15

น่าจะมีรูปอุปกรณ์ให้ดูด้วยbig smile

#4 By noname (182.53.115.116) on 2011-01-12 13:48

big smile ขอบคุณนะจร๊

#3 By Far (125.26.173.213) on 2010-08-03 20:42

#2 By SAYPIRUN (58.9.253.51) on 2009-09-25 18:46

ขอบคุณมากคร๊าบบ

#1 By PlugK (125.27.74.215) on 2009-06-09 20:46