Production processes (รายละเอียดการทำเรือนไทยย่อส่วน)

 

 

 

 

 

Processes (ขั้นตอน)

รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆโดยสังเขป

 

ในการฝึกอบรมการทำบ้านทรงไทยจำลองด้วยไม้ไผ่ ในการทำบ้านทรงไทยนั้นมีรายละเอียดหลายขั้นตอน เนื้องจากเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างไว้จึงมีรายละเอียดและวิธีการสร้างหลายอย่าง จะขอแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 

วัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 

 1. ไม้ไผ่ที่มีผิวสีเหลืองและมีความหนาของเนื้อไม้ประมาณ 1 นิ้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณตั้งแต่ 2-3 นิ้วขึ้นไป

 2. กาวตราช้าง 5 หลอด/ 1 หลัง/คน

 3. กาวยาง 1 ประปํํองเล็ก/คน

 4. มีดคัทเตอร์ขนาดใหญ่และใบมีดสำรองคนละ 1 อัน ( OLFAL)

 5. มีดคัทเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับตัดสติกเกอร์และใบมีดสำรองขนาดเล็ก 1 อัน/คน (OLFAL)

 6. คีมปากแหลมที่ใช้ทำแผล 1 อัน/คน

 7. เลื้อยฉลุ 1 อันและใบเลื้อยสำรอง 1 โหล/คน (ชนิดอย่างดี)

 8. ดินสอดำ

 9. สว่านไฟฟ้าและดอกสว่านขนาด 2,3..พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ยึดจับคอสว่านติดตั้งกับโต๊ะและจานขัดกระดาษทราย (สว่านไฟฟ้าชนิดปรับความเร็วได้)

 10. ไม้บรรทัดเหล็ก 1 อัน/คน

 11. กรรไกรแบบฟันเลื้อย 1 อัน/คน

 12. กรรไกรตัดผ้า

 13. กระดาษทรายขัดเหล็กชนิดละเอียด 1 แผ่น/คน

 14. ไม้อัดความหนา 3 .. ประมาณ 3 แผ่น (ใช้รวมกัน)

 15. สกูเกลียวขนาดครึ้งนิ้ว 1 กล่อง/คน

 16. แลคเกอร์สเปรย์ ชนิดใส 1 กระปํอง/คน

 17. มีดบังตอใช้ผ่าไม้ไผ่

 18. ไขควงสี่แฉก

 19. เทียนไข 1 เล่ม/คน (ขนาด 3-4 นิ้ว)

 20. เลื้อยตัดไม้ฟันละเอียด (เลื้อยบังตอ) ความยาวประ 1 ฟุต

 21. ใบมะพร้าวแห้ง

 22. เตารีด

 23. อุปกรณ์สายไฟฟ้า

   

  วิธีสร้างชิ้นงาน

   

  การเตรียมวัสดุ ให้เลือกนำไม้ไผ่ที่มีความหนาตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไปมาตัดเอาข้อออกและนำมาผ่าให้ได้

  เนื้อไม้มีหน้ากว้างประมาณ 2 นิ้ว หนาประมาณครึ้งเช็นเสร็จแล้วนำมาขัดให้เรียบและนำส่วนที่เหลือคือ

  บริเวณที่เป็นผิวของไม้ไผ่ให้นำมาขูดลอกผิวชั้นนอกที่มีสีหมองคล้ำออกนำมาผ่าฝานบางๆโดยให้เก็บบริเวณของผิวไม้ไผ่เอาไว้เพื้อนำมาประกอบเป็นชิ้นงานในภายหลังซึ้งจะต้องใช้เป็นจำนวนมาก หลังจากได้แผ่นไม้และแผ่นของผิวไม้ไผ่ตามจำนวนที่มากพอ ให้นำแผ่นผิวไม้ไผ่มาปรับขนาดตามส่วนประกอบต่างๆของบ้านเช่น ส่วนประกอบที่เป็นรอด , ตง , เส ,พึง ,ขอบเชิงชาย , ปั้นลม เป็นต้น ส่วนเสาให้นำเนื้อขของไม้ไผ่ชั้นรองจากชั้นผิวมาเหลาให้กลมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 .. ส่วน ตง, รอด , เส , พึง นั้นจะมีขนาดใกล้เคียงกันคือกว้างประมาณ 3 .. หนาประมาณ 0.5 ..

   

  วิธีทำฝาบ้านทรงไทย (เฟี้ยม)

  หลังจากเมื่อได้ไม้ที่ปรับแต่งตามที่ต้องการแล้วให้นำเอาไม้แผ่นหน้ากว้าง 2 นิ้วมาทาบแบบและใช้ดินสอขีดตามแบบซึ่งมีแบบของผาทั้งสี่ด้าน จั่วสองด้าน เสร็จแล้วนำมาตัดด้วยเลื้อยฉลุ ตรวจสอบดูขนาดของชิ้นงานว่ามีขนาดเท่ากับต้นแบบหรือไม่ถ้าไม่เท่าก็ให้ปรับแต่งแก้ไข เมื่อได้ขนาดเท่าตามที่ต้องการแล้วให้นำมาวางลายหรือประกอบลายตามลักษณะของฝาในแต่ละด้าน(ฝาเฟี้ยมลายลูกฝัก) จนครบหมดทั้งสี่ด้านด้วยกาวตราช้าง แล้วจึงนำมาขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย

  ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและขัดให้เนื้อไม้ด้านที่ไม่มีลายให้บางเมือนกันทุกชิ้น จากนั้นจึงประกอบชนขอบฝาให้ฝาด้านข้างที่มีลักษณะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของห้องที่มีหน้าต่างสองบาน กับส่วนของระเบียงที่มีหน้าต่างเพียงหนึ่งบาน ให้นำขอบส่วนของที่เป็นห้องมาประกอบชนกับขอบฝาที่เป็นส่วนของฝาด้านหลังส่วนของด้านหลังจะเป็นส่วนประกอบที่มีห้องแบ่งเป็นสามห้องมีหน้าต่างห้องละหนึ่งบานเมี่อต่อฝาด้านข้างทั้งสองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวากับฝาหลัง

  เสร็จแล้วก็นำฝาด้านหน้าซึ่งมีขนาดเท่ากับฝาด้านหลังมีลักษณะแบงเป็นสามห้องเหมือนกันแต่มีประตูหนึ่งประตู ให้ทากาวที่ขอบด้านปลายของทั้งสองด้านจึงนำเอาไปประกอบในส่วนระหว่างที่เป็นส่วนแบ่งระหว่างห้องกับระเบียงของฝาด้านข้าง ให้เหมือนกันทั้งสองฝาเสร็จแล้วให้พักชิ้นงานทิ้งไว้ให้กาวแห้ง

  - ขั้นตอนต่อไปก็นำไม้ไผ่แผ่นบางมาตัดใก้มีความยาวประมาณ 1.5 ..กว้างประมาณ 4 ..เพื้อทำหน้าต่าง และให้ใช้วิธีเดียวกันกับการทำประตูซึ้งประตูจะมีความยาวประมาณ 1.8 ..เมื่ได้ครบแล้วก็นำมาประกอบติดกับช้องของประตูและหน้าต่างจนครบ

   

  - ขั้นตอนต่อไปคือการทำจั่วก็ให้นำไม้ไผ่หน้าสองมาทำการทาบแบบและทำเช่นเดียวกันกับขั้นตอนของฝาบ้าน

   

  - ขั้นตอนการทำเสาเรือนและเสารั้ว เสาเรือนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนคือส่วนที่อยู่ในตัวเรือนด้านในมีอยู่ 8 เสาและเสาของระเบียงมี 4 เสา (เป็นเรือนไทยสามห้อง) ทั้งหมดมีสิบสองเสา ส่วนที่สองคือเสารั้วมี่ทั้งหมดสิบสี่เสา ส่วนที่สามคือเสาตอม้อมีสี่ต้น ให้นำเสาที่หลาวเส็จแล้วมาตัด เสาเรือนใหญ่จะมีความยาวประมาณ 5.8 ..ทั้งหมด 8 ต้นที่อยู่ในตัวเรือนส่วนเสาระเบียงมี่ความยาวประมาณ 4.7 ..จำนวน 4 ต้น เสารั้วทั้งสิบสี่ต้นจะยาวเท่ากันหมดคือ 5 .. โดยเสารั้วจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีหัวขุนอยู่ตรงปลายเสาส่วนเสาตอม้อจะมีขนาดสั้นเพียง 2.1 ..เท่านั้น เสารั้วแถวหน้าและแถวสองเป็นเสาตอม้อนั้นจะอยู่ในบรเวณของชาน

   

  - เมื่อได้ส่วนประกอบหลักแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำบล๊อก สำหรับตั้งระยะการประกอบเสาต่างๆ โดยนำไม้อัดมาตัดให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 22 .. ยาว 35